Missie en visie

Onze jeugdopleiding heeft tot doel het verzorgen van een kwaliteitsvolle en gezonde voetbalopleiding voor jongens en meisjes. We zijn een opleiding waarbij de speler steeds centraal staat en waarbij de speler vreugde en plezier moet beleven aan het voetbal.

Onze opleiding gaat niet voor het korte termijnresultaat, onze opleiding staat voor een vorming die hoofdzakelijk gericht is op het aanleren van voetbalwijsheid, we willen een algemene voetbalontwikkeling geven. Een ontwikkeling die we gestaag opbouwen door trainingen te organiseren met een opleidingsleerplan per leeftijdscategorie. We letten erop dat spelers tijdens hun opleiding voldoende ruimte krijgen voor het ontwikkelen van hun eigen creativiteit en dat ze initiatief durven nemen. We willen hun aanleren zelfstandig problemen leren op te lossen en te voorkomen, onze belangrijkste waarden, nml. groepsgeest, naleven van groepsafspraken en respect hebben voor zichzelf en anderen, verliezen we hierbij niet uit het oog.

Respect is voor de JO de fundamentele norm.
Hoe vertaalt onze JO respect?

Door deze mentaliteit te stimuleren, krijgen onze jeugdspelers kansen om te leren uit fouten en kunnen ze zich met bijstand van hun trainers en begeleiders verbeteren. Onze spelers moeten zich een schakel voelen van de ploeg, we moedigen dit niet alleen aan op voetbalgebied, maar ook daarbuiten door het bevorderen van de vriendschap, de achting en verdraagzaamheid tussen de leden en medewerkers. We verwachten dat niet alleen spelers, maar ook ouders, trainers en medewerkers de nodige fair-play naleven op en naast het veld.

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen streven we ernaar om voldoende gediplomeerde en gemotiveerde trainers aan te trekken en diezelfde trainers de mogelijkheden tot permanente bijscholing te bieden. Bijscholingen en trainingscursussen worden door de club volledig terugbetaald.

Samenvattend, onze JO heeft als doel om jonge spelers uit de regio een kwaliteitsvolle voetbaltechnische opleiding aan te bieden op zijn/haar niveau (recreatief en competitief) en dit in een kindvriendelijke en familiale omgeving.

We zijn de mening toegedaan dat op deze manier jeugdspelers zich thuis voelen op onze club, dat er er met andere woorden clubliefde ontstaat en dat op deze manier een groot aantal spelers zal doorstromen naar ons eerste elftal en daar ook effectief een meerwaarde zal zijn. We zijn dit proces gestart en nu reeds zien dat enkele eigen gevormde jeugdspelers opgenomen zijn in de A-kern. We willen het signaal dat jeugd primeert in onze club verder uitbreiden, stimuleren en versterken.

Onze sponsors

Top